Fiskeinformation

noen3_s

  • Fiske med handredskap tillåts för den som har fiskekort.
  • Fiskekortet gäller för fiske med met- och spinnspö, fluga, drag och pimpel. Gäller för 2 utrustningar per fiskekort.
  • Fiskekort ska uppvisas för fisketillsyningsman vid anfordran.
  • Gäddmete på is ej är tillåtet.
  • Kräftfiske är ej tillåtet.
  • Barn under 15 år får fiska gratis.
  • Var rädd om flora fauna. Respektera fågellivet under häckningen.
  • Gör inte upp eld direkt på bergsklippor.
  • Använd gärna miljövänliga drivmedel till båtmotorer då sjön är dricksvattentäkt för många hushåll.
  • För allas trevnad: håll rent i naturen.

Lycka till med fisket!